Az ECL nyelvvizsga részei

1. Szóbeli kommunikáció
A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)
0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)
0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)
0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)
0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)
0-5 pont
 

2. Írásbeli kommunikáció (ld. tesztminták - http://inyt.pte.hu/teszt.html )
A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótár nélkül, irányítási szempontok szerint írnia.

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)
0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás)
0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága)
0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)
0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)
0-5 pont
 

3. Olvasott szöveg értése (ld. tesztminták - http://inyt.pte.hu/teszt.html )
A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

4. Hallott szöveg értése (ld. tesztminták - http://inyt.pte.hu/teszt.html )
A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Induló tanfolyamok

Nézd meg milyen időpontokban tudsz nyelvet tanulni, és válaszd ki a neked legmegfelelőbbet.

Tovább


Nyelvi kvíz

Tarts karban tudásodat, vagy csak szórakozzál folyamatosan frissülő nyelvi tesztjeinkkel.

Tovább


Online szintfelmérő

Tedd próbára magad, és töltsd ki ingyenes szintfelmérőnket, amit mi 48 órán belül kiértékelünk Neked.

Tovább